top of page

Regulamin sali zabaw “Wyspa Frajdy”

 

 • Sala zabaw WYSPA FRAJDY jest przeznaczona dla dzieci od 1 do 12 lat.

 • Dzieci wchodzą na salę zabaw tylko w towarzystwie pełnoletniego opiekuna i w trakcie zabawy pozostają pod jego ścisła opieką.

 • Opiekun lub rodzic ponosi pełną odpowiedzialność za cały czas przebywania dziecka w sali zabaw WYSPA FRAJDY.

 • Jeśli opiekun chce pozostawić dziecko (powyżej 4 roku życia) pod opieką indywidualną pracowników Sali Zabaw WYSPA FRAJDY, zgłasza personelowi takie życzenie i wypełnia stosowny formularz. Dziecko pozostawiane jest na odpowiedzialność opiekuna. Dzieci nie mogą być pozostawiane na więcej niż 2 godziny. Organizator ma prawo odmówić opieki indywidualnej nad dzieckiem.

 • Dzieci wchodzą do strefy zabaw WYSPA FRAJDY w skarpetkach, obuwie i okrycie wierzchnie pozostawiając w szatni.

 • Rodzice, opiekunowie wchodzą w skarpetkach bądź zakładają ochraniacze na obuwie.

 • Uczestnicy zabawy zdejmują również i odkładają w bezpieczne miejsce: okulary, łańcuszki, kolczyki, zegarki, pierścionki itp. ostre rzeczy, które mogą zranić dziecko. Opróżniają kieszonki ubioru dziecka. Za rzeczy zagubione lub pozostawione w Sali Zabaw,WYSPA FRAJDY nie ponosi odpowiedzialności.

 • Ubiór dziecka powinien być odpowiedni i umożliwiać swobodną zabawę.

 • Wymaga się, aby dzieci odwiedzające salę zabaw nie były w trakcie choroby, w szczególności zakaźnej.

 • Na terenie sali zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenie papierosów, spożywania alkoholu  oraz wprowadzania zwierząt.

 • Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone na osobach i mieniu przez swoje dzieci.

 • Przebywające na Sali Zabaw dzieci oraz osoby dorosłe zobowiązane są do stosowania poleceń personelu. Personel Sali Zabaw może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt, jeśli swoim zachowaniem bądź ubraniem zagraża ono innym uczestnikom zabawy. W przypadku skrócenia pobytu z przyczyn, o których mowa powyżej, nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystany czas zabawy.

 • W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na Sali Zabaw WYSPA FRAJDY, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy bezzwłocznie złożyć pisemne oświadczenie, oraz opinię lekarską, które należy wręczyć personelowi za potwierdzeniem odbioru.

 • Wszelkie zdarzenia nie zgłoszone w sposób określony powyżej, uznane zostaną za nie powstałe na Sali Zabaw WYSPA FRAJDY.

 • Apteczka znajduje się w recepcji.

 • Na terenie Sali Zabaw WYSPA FRAJDY prowadzony  jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.

  • Administratorem danych jest Marta Komolubi- Smolarczyk , ul. Gdańska 59a/7 Żukowo

 • Dane osobowe pozyskane w wyniku monitoringu są udostępniane firmie wykonującej dla spółki usługę IT, firmie świadczącej usługę prawną oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

 • Nagarnia z kamery przechowywane są do 14 tygodni dni, a następnie są one usuwane lub nadpisywane przez nagrania z kolejnych dni.

 • Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz praw konsumenta dostępne są w recepcji sali zabaw.

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z SALI ZABAW WYSPA FRAJDY:

 

 • korzystamy ze wszystkich urządzeń sali zgodnie z jego przeznaczeniem

 • nie wchodzimy na siatkę zabezpieczającą

 • nie zjeżdżamy ze zjeżdżalni głową w dół

 • nie wchodzimy na zjeżdżalnie od strony pochyłej

 • nie skaczemy z konstrukcji zabawowej/ nawet do basenu z piłkami

 • nie wnosimy do konstrukcji zabawowej zabawek

 • nie wnosimy jedzenia oraz napojów do strefy zabawowej

 • na zjeżdżalni może przebywać jednocześnie tylko jedno dziecko

 • nie wynosimy piłeczek z basenu

 • nie popychamy innych dzieci

 • nie jemy, nie pijemy i nie żujemy gumy podczas zabawy ze względu

 • na groźbę zadławienia

 • nie niszczymy sprzętu, zabawek, ani elementów wyposażenia Sali Zabaw

 • nie wchodzimy na krzesełka i stoliki

 

Wykupienie biletu, karnetu jest jednoznaczne z zapoznaniem i akceptacją Regulaminu oraz Zasad Bezpiecznego Korzystania z Sali Zabaw.

 • Opłaty za pobyt w przestrzeni swobodnej zabawy pobierane są zgodnie z obowiązującym cennikiem. Płatności należy dokonać gotówką. Opłaty za zabawę na terenie sali zabaw naliczane wg czasu zabawy, z dokładnością co do 1/2h po godzinie zabawy. Przed wejściem należy zgłosić imię dziecka w celu rejestracji godziny wejścia. Rozliczenie następuje w momencie wyjścia z terenu zabaw.

 • Poczęstunek (zgodny z wybranym pakietem) jest poczęstunkiem dla dzieci. Poczęstunek dla rodziców może zostać zamówiony jako dodatkowa usługa lub w barze kawiarni (kawa, herbata, ciasto itp.) za dodatkową opłatą zgodną z cennikiem dostępnym w kawiarni.

 • Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów higienicznych musi być spożywany wyłącznie w Salce Urodzinowej. Zabrania się wynoszenia produktów spożywczych oraz napojów z Salki Urodzinowej w trakcie jak i po Przyjęciu Urodzinowym

 • W przypadku gdy tort dostarcza Zamawiający, przed rozpoczęciem przyjęcia wymagane jest okazanie personelowi Sali Zabaw WYSPA FRAJDY paragonu poświadczającego miejsce zakupu lub wypełnienie druku oświadczenia o samodzielnym wypieku.

 • Właściciel i personel Sali Zabaw WYSPA FRAJDY nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu i zasad bezpiecznego korzystania z sali zabaw.

 • Wszyscy odwiedzający i przebywający na terenie Sali Zabaw WYSPA FRAJDY zobowiązani są do przestrzegania powyższego Regulaminu i Zasad Bezpiecznego Korzystania z Sali Zabaw

bottom of page